Δημοσίευση καταλόγου - πίνακα μελών του Ναυτικού Ομίλου Ιωαννίνων με δικαίωμα συμμετοχής & ψήφου στη Γ.Σ & στις αρχαιρεσίες στις 28-6-2021.

Σύμφωνα και σε συνέχεια ομόφωνης απόφασης του ΔΣ του Ναυτικού Ομίλου Ιωαννίνων, στις 26/5/2021, ορίστηκαν οι προϋποθέσεις συμμετοχής και τα σχετικά με τον καθορισμό και τρόπο διεξαγωγής της τακτικής Γ.Σ και τις αρχαιρεσίες - εκλογές των μελών μας, τη Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021, για την ανάδειξη του προέδρου και των μελών του επόμενου Δ.Σ, βάσει του νέου αθλητικού Νόμου (Ν.4726/2020). Σήμερα 18/6/2021, δημοσιεύεται με ανάρτηση στο site του Ναυτικού Ομίλου Ιωαννίνων και με τοιχοκόλληση στα γραφεία του συλλόγου μας ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ του Ναυτικού Ομίλου Ιωαννίνων, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ, ΣΤΗ Γ.Σ & ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ στις 28/6/2021.

Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να υποβάλει έγγραφες αντιρρήσεις κατά του καταλόγου- πίνακα, ενώπιον του Δ.Σ του Ναυτικού Ομίλου Ιωαννίνων, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών από τη δημοσίευσή του.

 

Έκθεση Ναυτικού Ομίλου Ιωαννίνων

Πίνακας Εκλογέων

 

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να επιτύχει την καλύτερη εμπειρία χρήστη