Βάσει του καταστατικού του ο Ν.Ο.Ι. έχει για πόρους του το τέλος εγγραφής και τη συνδρομή των μελών. Επισημαίνεται ότι ο Όμιλος δεν λαμβάνει τακτική επιχορήγηση από το Δημόσιο, την Περιφέρεια ή τον Δήμο.

Όραμα για την Διοίκηση του Ομίλου αποτελεί η ισχυρή παρουσία του στα αθλητικά δρώμενα.

Για την πραγματοποίηση αυτού του οράματος απαιτούνται, εκτός από τις προσπάθειες του Δ.Σ. και την καταβολή των συνδρομών των μελών μας, οικονομικοί πόροι ώστε ο Όμιλος να καλύψει τις άμεσες ανάγκες των υποδομών του, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού των αθλητών.

Για τον λόγο αυτό το Δ.Σ. απευθύνεται σε ανθρώπους και οργανισμούς που έχουν την οικονομική δυνατότητα και κρίνουν ότι ο σκοπός της ύπαρξης ενός Ναυτικού Ομίλου Ιωαννίνων αξίζει την προσπάθεια και την υποστήριξη τους.

Με την υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας επιθυμούμε να συμβάλουμε στην εξοικείωση των παιδιών με τον αθλητισμό αναζητώντας νέες αξιόλογες δραστηριότητες και περισσότερο δημιουργικές.

Παρακαλούμε, εάν επιθυμείτε να ανταποκριθείτε στο κάλεσμα του Ομίλου μας για ανάληψη χορηγίας, όπως επικοινωνήστε με το Διοικητικό Συμβούλιο στο τηλ: 26510 38060.

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να επιτύχει την καλύτερη εμπειρία χρήστη