: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Επικοινωνία
 
 

Ναυτικός Όμιλος Ιωαννίνων

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ
Διεύθυνση:
Κανάρη 10
Ιωάννινα
ΤΚ 454 45
Ελλάδα

Τηλέφωνο: 26510.38060
Fax: 26510.38060